SENIORLÅN

Litt Ekstra, Seniorlån, Pensjonistlån som boliglån er en ny og fleksibel løsning for pensjonister og alle andre som ønsker å planlegge tilværelsen.  Med pensjonistlån frigjør du kapital bundet i egen bolig – uten å måtte selge boligen.

Ønsker du ikke å betale hverken renter eller avdrag på boliglånet ditt?  Dette er fullt mulig i dag. Hvis du er over 62 år og har en bolig i sentrale strøk, har du muligheten til  å låne uten tilbakebetaling. Den dagen sistgjenlevende ektefelle faller fra, kan huset selges, eller arvinger innfrir lånet og beholder boligen.  Har man liten pensjon, er dette en flott måte å nyte godt av hva man har bygget opp gjennom et langt liv.

Her er to av de mest populære boliglånstypene bankene tilbyr til pensjonister:

Senior boliglån. Her betaler du kun gjeldsrenter. Med denne løsning kan du låne inntil 60% av boligverdien avdragsfritt i 10-20år med kun tilbakebetaling av renter. Dette gir deg mange muligheter hvor begrensningene kun ligger i din egen fantasi.

Litt ekstra boliglån. Med denne løsning slipper du å betale renter eller avdrag. Dette tillegges lånesummen, og lånet i sin helhet gjøres opp når eventuelle arvinger overtar. Det foreligger en livslang garanti på å kunne bo i egen bolig, men du har fortsatt frihet til å innløse lånet når du måtte ønske det.

KONTAKT OSS

Kontakt oss for ett tilbud.